Edictes

Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9150 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8124 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6297 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6123 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5889 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'acords en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3991 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat d'explotació ramadera
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2117 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'exposició pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11242 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019