Edictes

Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3899 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3861 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3528 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de publicació de la resolució de l'Alcaldia referent a la relació d'admesos, data de celebració dels exercicis i tribunal qualificador d'un procés de funcionarització de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2522 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de la convocatòria i les bases per a la funcionarització de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1066 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'adjudicació provisional de parcel·les municipals
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1062 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació de l'oferta de treball públic
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10680 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 10000 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8898 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018