Edictes

Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1066 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'adjudicació provisional de parcel·les municipals
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1062 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació de l'oferta de treball públic
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10680 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 10000 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8898 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4683 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4603 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci sobre l'adjudicació definitiva de parcel·les municipals
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4582 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017 i de modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3740 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci sobre l'adjudicació provisional de parcel·les municipals
Exercici: 2017 Bop: 84-0 Edicte: 3434 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'una modificació del pressupost i de la plantilla de personal