SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANY 2016

  • Aquest any 2016 s’han portat a terme diverses actuacions d’inversió en el municipi que han estat subvencionades amb el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016 per actuacions de competència municipal de la Diputació de Girona amb un import de 20.837,40€.
    Les actuacions que s’han portat a terme han consistit en: l’arranjament del camí de Can Barris, la instal·lació de pilones a tot el tram del carrer Hospital i Plaça de la Llotja que envolta la muralla, la formació d’una tanca al voltant de l’estació transformadora elèctrica que hi ha a la zona verda de la urbanització Puig Miralles i la reparació de reixes de recollida d’aigües pluvials malmeses pel trànsit rodat.
    El cost total de les inversions i actuacions ha ascendit a la quantitat de 22.254,78€ dels quals el 93,63% han estat subvencionats per la Diputació de Girona.