MESURES PER LES EXPLOTACIONS AVÍCOLES DAVANT LA SITUACIÓ DE RISC D’INTRODUCCIÓ DE LA IAAP