Escola

CEIP L’ESTANY – ZER EMPORDANET

Adreça: Plaça Garbina, 1 – 17114 Ullastret

Telèfon: 972 760 303

Web: www.xtec.es/ceipestanyullastret/

E-mail: b7003941@centres.xtec.es