Plànol del municipi

Plànol generat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

També podeu consultar:

Plànol d’Ullastret a Geolocal