Junta de Govern

Funcions i competències

  • Assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Composició

Convocatòries de la Junta de Govern

Actes de la Junta de Govern

2019

2018

2017


2016


2015