Pressupost

El pressupost general de l’Ajuntament d’Ullastret és l’eina mitjançant la qual s’assignen els recursos i es determinen les despeses de l’ens. Aquestes despeses responen als  objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social en el període d’un any.

Modificacions Pressupostàries

Al·legacions al pressupost

No s’han presentat al·legacions contra els acords plenaris d’aprovació dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015. Per tant, es fan públics els edictes d’aprovació definitiva dels pressupostos on hi consta la inexistència d’al·legacions.

Exercici 2015: Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2015: pdf

Exercici 2014 Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2014: pdf

Balanç de situació