Equip Humà

L’equip humà de l’Ajuntament d’Ullastret està integrat per totes les treballadores i treballadors públics de l’ens  que tenen una relació laboral de caràcter funcionarial o laboral.

En aquest espai podreu trobar-hi la relació de llocs de treball (RLT) de tots aquests empleats públics, la plantilla de treballadors i els treballadors en conveni laboral. Conjuntament amb la relació de llocs de treball podreu trobar-hi també la informació agrupada de les retribucions que perceben aquests empleats públics segons la seva categoria laboral.

Retribucions dels treballadors

Retribucions 2019: pdf

Retribucions 2018: pdf

Retribucions 2017: pdf

Retribucions 2016: pdf

Retribucions 2015: pdf

Retribucions 2014: pdf

Conveni laboral

Alliberats sindicals

L’Ajuntament d’Ullastret no disposa de cap treballador alliberat sindical.