Composició de l’ajuntament

Alcalde

  • Sr. Josep Miquel Gatius Callis (CIU)

Regidors

  • Sr. Gerard Cateura Galvez (CIU)
  • Sr. Santiago Saló Torres (CIU)
  • Sra. Marta Solés Coll (CIU)
  • Sr. Martí Agustí Parals (Treball i Compromís)
  • Sra. Anna Canals Peres (Treball i Compromís)
  • Sra. Sandra Paradeda Bou (Treball i Compromís)